ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ

  • DIN 571

Τα παραπάνω είδη διατίθενται γαλβανισμένα και ανοξείδωτα.