ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΔΕΣ

  • ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΚΕΦΑΛΙ Τ30
  • ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΚΕΦΑΛΙ Τ25

Τα παραπάνω είδη διατίθενται γαλβανισμένα.