ΒΥΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ

  • ΚΤΥΠΗΤΑ ΤΥΠΟΥ EXPRESS
  • ΝΤΙΖΑΣ ΜΕ ΚΩΝΟ
  • ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΑ
  • ΜΕ ΒΙΔΑ
  • ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
  • ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ
  • ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΤΥΠΗΤΑ

Τα παραπάνω είδη διατίθενται γαλβανισμένα, ανοξείδωτα και ορειχάλκινα.