ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΑ

  • ΜΕ ΚΛΙΠΣ
  • ΜΕ ΑΥΤΙΑ
  • ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ
  • ΠΛΑΣΤΙΚΑ

Τα παραπάνω είδη διατίθενται γαλβανισμένα και ανοξείδωτα.