ΠΙΡΤΣΙΝΙΑ

  • ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΜΕ ΟΔΟΝΤΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗ
  • ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΜΕ ΟΔΟΝΤΩΣΗ ΦΡΕΖΑΤΑ
  • ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΜΕ ΟΔΟΝΤΩΣΗ ΑΚΕΦΑΛΑ
  • ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΕΞΑΓΩΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗ
  • ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΕΞΑΓΩΝΑ ΑΚΕΦΑΛΑ
  • DIN 7337 Α ΤΥΦΛΑ
  • DIN 7337 Β ΦΡΕΖΑΤΑ ΤΥΦΛΑ
  • DIN 7337 ΣΤΕΓΑΝΑ
  • ΗΜΙΔΙΑΤΡΗΤΑ
  • ΠΛΑΣΤΙΚΑ

Τα παραπάνω είδη διατίθενται αλουμινίου, σιδήρου και ανοξείδωτα.